IGNIFUGACIONS GENERALS ens parla dels conceptes importants que cal tenir en compte per a garantir la durabilitat i eficàcia dels sistemes de protecció passiva contra incendis.

És important fer una bona elecció de la solució en el moment de l’aplicació de protecció passiva contra el foc per tal d’evitar manteniments cars i reparacions complicades i aconseguir que els sistemes durin al llarg dels anys i funcionin en cas d’incendi.

Té la mateixa importància conèixer el valor de protecció contra el foc que s’exigeix segons el projecte que el grau d’humitat, l’exposició al sol, l’ambient en el qual conviurà el sistema, o les vibracions i les sobrepressions en el qual estarà exposat al llarg del temps.

Només amb l’anàlisi de totes aquestes dades, i alguna de més concreta que pugui sorgir en projectes molt específics, serem capaços de disposar del millor sistema i garantir suficient durabilitat i eficàcia, tot evitant possibles manteniments prematurs.

Avui dia, i gràcies als departaments d’investigació dels fabricants dels productes, així com els assajos als laboratoris, podem trobar múltiples solucions en àmplies problemàtiques constructives.

Fa uns anys era impensable disposar de sistemes intumescents per a focs cel·lulòsics exposats a l’exterior amb un Ambient C5 segons ISO-12.944. Avui dia, gràcies a la tecnologia i els departaments I+D dels fabricants, ja existeixen solucions bicomponents amb epoxi o sistemes híbrids que ens poden donar una bona garantia de funcionament i durabilitat al llarg dels anys, fins i tot en les condicions més extremes.

També existeixen morters que poden estar exposats a l’exterior o semi exterior i amb condicions poc favorables i que aguantaran la seva eficàcia al llarg del temps. O solucions amb plaques rígides, sistema de plaques semirígides per segellaments, etc.

Per posar en pràctica tot aquest coneixement i que la posada en obra sigui la correcta, cal confiar en empreses expertes del sector, amb oficines tècniques on puguin treballar acuradament totes aquestes dades i trobar la millor solució constructiva pel projecte concret.

La posada en obra és primordial en aquests casos. A part d’estar en mans d’uns bons aplicadors amb experiència contrastada, la supervisió constant de les aplicacions amb mesuradors de gruixos, mesuradors d’ambient, punt de rosada, etc., és de vital importància per  a que el resultat final sigui satisfactori al llarg dels anys i funcioni en cas d’incendi.