PERADEJORDI ens parla d’un tema tant important com els plans d’autoprotecció i la seva importància per a una adequada gestió i utilització dels sistemes i instal·lacions de protecció contra incendis.

 Pla d’autoprotecció o pla d’emergència?

Qualsevol activitat ha de disposar d’un pla d’emergències. Aquesta és una eina per poder fer front a les possibles situacions d’emergència i riscos diversos que puguin afectar a una part o a la totalitat dels treballadors i personal extern dins de les seves instal·lacions. Aquest document pot adoptar diverses denominacions (pla d’autoprotecció, document bàsic d’autoprotecció, pla o protocol d’emergències, etc).

El pla d’autoprotecció abasta conceptes més amplis al pla d’emergències. Estableix d’una manera més detallada el marc orgànic i funcional previst per a una activitat amb la finalitat de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergències a la zona sota responsabilitat del titular de l’activitat. A més, en el cas de l’autoprotecció s’ha de garantir la integració d’aquestes actuacions amb el sistema públic de protecció civil. El pla d’emergències és un dels documents que s’inclouen necessàriament en el pla d’autoprotecció.

Podeu veure l’article complet aquí: Article_Peradejordi_Emergencies_CAT