Cepreven i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya organitzen aquesta interessant jornada en la que també hi participa el Clúster de Seguretat Contra Incendis.

El programa és el següent:

9.30h – 9.45h. Introducció
D. Jon Michelana, director general de CEPREVEN
D. Jordi Renom, president de l’ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA.
D. Elías López Giménez tresorer del CLÚSTER DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS

9.45h – 10.15h. Els sistemes de detecció en naus logístiques
Dª Carmen Borja Araujo, responsable Enginyeria PCI. SIEMENS.

10.15h – 10.45h. Els sistemes d’extinció per aigua: ruixadors automàtics
D. Esteban Hijos Raubert, responsable Enginyeria. PEFIPRESA Catalunya.

10.45h – 11.15h. Pausa – cafè

11.15h – 11.45h. Aplicacions de Sistemes d’Escuma d’Alta Expansió
D. José de Antonio. Director Tècnic. VIKING.

11.45h – 12.15h .El control de fums. Càlcul i disseny dels SCTEH
D. Albert García de Bofarull. Director Tècnic. PREFIRE

12.15h – 12.45h. Experiències en el control i certificació de projectes i posada en marxa
D. Miguel Vidueira. Director Tècnic. CEPRETEC

12.45h – 13.25h. Objectius i exigències bàsiques contra incendis en naus logístiques amb enfocament prestacional (PBD). Projecte de Guia de disseny prestacional.
D. Joan Gallart i D. Albert González; Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. DGPEIS. GENERALITAT DE CATALUNYA.

13.25h – 13.55h. La inspecció de l’assegurança. Problemàtica i males pràctiques
Dña. Miriam Hernández Barrilado, facultatiu tècnic. PREPERSA

13.55h – 14.10h. Col·loqui 

14.10h – 14-15h. Cloenda
D. Adrián Gómez, president de TECNIFUEGO AESPI.

14.15h – 14.45h. Còctel per cortesia dels patrocinadors
Per a inscripcions, feu click aquí