Per al Clúster de Seguretat Contra Incendis és fonamental que els professionals que treballen en el sector tinguin una formació global d’excel·lència i en aquest sentit, és un dels objectius dels seus objectius.  En aquest sentit, les persones vinculades a les empreses del CLÚSIC gaudiran d’un 10% de descompte en la matrícula d’aquest Màster.

Aquest Màster té l’objectiu de donar resposta a les necessitats de protecció de la societat actual, i també a l’alt nivell de coneixement i d’especialització que requereixen les empreses per assegurar la seva eficiència i competitivitat.

Les matèries perilloses, les instal·lacions de risc, els incendis, les explosions, els riscos tecnològics o els riscos naturals són exemples dels perills que ens envolten i que cal tractar d’una forma global i integrada. Protegir les persones, els béns i el medi ambient d’aquests riscos requereix unes organitzacions preparades per a detectar-los, analitzar-los i per a desenvolupar les respostes que garanteixin els nivells de seguretat necessaris per la societat.

El Màster en incendis i protecció civil prepara professionals, des d’una visió holística i transversal, amb els coneixements i les habilitats necessaris actualment a les empreses i les institucions en l’àmbit de la seguretat (safety engineering). Es combina una formació tècnica de qualitat amb la capacitació en la gestió, i també amb la possibilitat d’obtenir experiència pràctica en empreses, al voltant de dos eixos: l’anàlisi del risc i la protecció civil i la protecció contra incendis i explosions.

Podeu trobar més informació en el següent enllaç: http://www.talent.upc.edu/cat/professionals/presentacio/codi/209600/incendis-proteccio-civil-safety-engineering/