MECOSA ens explica els diferents sistemes transportadors en l’àmbit de la seguretat contra incendis: normativa, assajos i camp d’aplicació.

Els sistemes transportadors són elements molt utilitzats a les indústries com a components en les cadenes de muntatge, distribució automatitzada i emmagatzematge. També s’utilitzen en l’extracció en processos de fabricació i, fonamentalment, com ajuda en el transport de càrregues. Això permet una distribució al detall, majorista i manufacturera més eficient.

En moltes ocasions, aquests tipus de sistemes han de passar entre dos sectors d’incendis, deixant un buit entre sectors que podria permetre la propagació de foc i fum en cas d’incendi. Aquestes característiques fan que pugui ser perillós tant per a les persones com per a les edificacions.

Per aquest motiu, existeixen diferents dispositius per a la sectorització de l’obertura d’un sistema transportador dins d’un element de separació del foc segons defineix la norma UNE EN 1366-7:2004, la qual ha estat desenvolupada per aproporcionar un método de ensayo de resistencia al fuego para la evaluación de la contribución de un cerramiento para un sistema transportador, junto con todas sus partes de anclaje, incluyendo el bastidor/guías a la resistencia al fuego de un elemento de separación cuando es atravesado por un sistema transportador incluyendo cualquier componente de penetración relevante”.

Aquesta norma és utilitzada juntament amb la UNE EN 1363-1 “Assajos de resistència al foc: Requisits generals, la qual no és aplicable a altres mètodes d’assaig requerits per a l’avaluació completa dels tancaments per sistemes transportadors, com per exemple la durabilitat i fiabilitat del funcionament dels sistemes interconnectats.”

Alguns aspectes generals de les condicions d’assaig són els següents:

 • L’escalfament es mesura segons norma UNE EN 1363-1.
 • Respecte a les condicions de pressió, per a instal·lacions verticals el muntatge pot realitzar-se instal·lat en la pràctica amb el seu extrem inferior a no més de 0,5 metres sobre el nivell del sòl i, en aquest cas, la pressió del forn serà d’acord amb la norma UNE EN 1363-1, o bé a més de 0,5 metres sobre el nivell del sòl, i en aquest cas la pressió també haurà d’estar d’acord amb les condicions recollides a la norma 1363-1, amb l’excepció que la pressió a l’extrem inferior de la proveta haurà de mantenir-se un mínim de (5+/- 10 Pa).
 • Per a instal·lacions horitzontals la pressió ha de mesurar-se a una distància de (100 +/- 10) mm per sota del pla horitzontal de la proveta.
 • Quan la proveta està instal·lada amb un mínim de 200 mm d’estructura de suport a la seva part inferior i/o de 200 mm del seu extrem inferior sobre el nivell del sòl, serà possible a la pràctica instal·lar el tancament a qualsevol alçada sobre el nivell del sòl.

Per aconseguir el camp d’aplicació directa més ampli s’han de tenir en compte les següents consideracions:

 • Quan assagem un sistema amb direcció d’obertura vertical, aquest pot aplicar-se també a altres tancaments idèntics de sistemes transportadors amb direcció d’obertura horitzontal i a la inversa.
 • El camp d’aplicació directa ha de ser aplicable per als segellaments de penetracions incloent els seus components de penetració i el carril de transport.
 • La classificació per a la resistència al foc dels muntatges de tancament i sistema transportador, segons aquest mètode d’assaig, ha de realitzar-se conforme a l’UNE EN 13501-2.

Alguns dels diferents sistemes de sectorització poden ser els següents:

Fabricació mitjançant xapa i panell de llana de roca.

 • Tancament lliscant horitzontal de 2 fulles amb obertura en el centre.
 • Tancament lliscant horitzontal amb obertura a esquerra o dreta.
 • Tancament lliscant vertical d’1 fulla.

Fabricació mitjançant xapa i tela.

 • Sistema tèxtil de tancament vertical.

Tots els sistemes anteriorment esmentats poden ser classificats respecte a la seva integritat, aïllament i radiació.

Els elements d’un tancament de sistema transportador estan coordinats mitjançant l’ús d’un sistema d’interconnexió, en el qual, les funcions mecànic-elèctriques dels muntatges del tancament i el sistema transportador estan coordinats acuradament amb els components intercalats del sistema d’obertura monitorat i controlat, el sistema transportador, els dispositius de control i el subministrament elèctric com a part d’un sistema integral.

Funcionament del sistema de tancament