La setmana passada, les tardes del 31 de maig i 2 de juny, gairebé trenta auditors de qualitat d’APPLUS de les diferents autonomies de l’Estat van realitzar on line la formació per a entitats de certificació de qualitat segons el RD 513/2017 que el CLÚSIC va preparar especialment per a l’ocasió.

Amb aquesta formació, APPLUS s’avança per complir amb els nous Requisitos particulares para la acreditación de Entidades de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad en el marco del R.D. 513/2017 por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios publicats al desembre de 2020 per ENAC (Entitat Nacional de Certificació).

Agraïm a APPLUS la confiança dipositada en la nostra entitat per realitzar aquesta formació de primer nivell.

Així doncs, Elías López, president del CLÚSIC i CEO de PREFIRE, i Mariano de Leonardo, membre de Junta i CEO de PCI KOSMOS GROUP, van aprofundir en els aspectes més destacats que els auditors d’empreses instal·ladores i mantenidores de sistemes de protecció contra incendis hauran tenir en compte a partir d’ara. Concretament se’ls va formar en aquests temes:

  • coneixement de Reial Decret 513/2017 i resta de la normativa relacionada,
  • la documentació Guia i explicativa d’aplicació de la legislació esmentada,
  • acords rellevants adoptats pel Grup de Treball d’Unitat de Mercat (seguretat industrial, registre industrial i control de mercat),
  • contingut de les normes UNE aplicables referenciats en el Reglament

Divendres, 4 de juny, es va celebrar l’examen i tots els alumnes presentats van superar les expectatives amb escreix. Felicitats a tots.

La qualitat i la seguretat de les nostres instal·lacions comença per la qualitat del bon servei dels nostres proveïdors, siguin instal·ladors, mantenidors o entitats de certificació.

Aprofitem l’ocasió per recordar la importància de la feina coordinada entre els diferents agents que actuen en la seguretat contra incendis. La qualitat (i, per tant, la seguretat) de les nostres instal·lacions comença en la qualitat del bon servei dels nostres proveïdors, siguin instal·ladors, mantenidors o entitats de certificació.

En el nostre sector encara queda molt per fer, però a poc a poc, amb l’esforç, la formació i el compromís de tots aconseguirem avançar a favor d’una major seguretat contra incendis en els nostres edificis.