PROSEGUR ens parla sobre la connexió remota i la telegestió en el manteniment dels sistemes de detecció i alarma d’incendis

 

L’entrada en vigor del nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, RD 513/2017, va obrir  la porta a la connexió remota a un centre de gestió de serveis de manteniment, encara que no defineix quin és el seu abast  i conserva l’obligació de realitzar els manteniments mínims presencials.

 

 

Però més enllà de les limitacions que existeixen sobre les operacions presencials de manteniment, aquest canvi del Reglament obre noves oportunitats de millora del servei i gestió dels sistemes de detecció i alarma d’incendis.

Ara és necessari treballar a desenvolupar les solucions tecnològiques que permetin portar a terme aquestes millores. S’han desenvolupat diferents solucions per part de les diferents empreses de seguretat. Amb això, des del sector PCI tenim el repte de respondre a les necessitats de les empreses en matèria de gestió d’alarmes remotes i telegestió. En el que són nous serveis com:

 

 • Recopilar i analitzar:
  • Regles basades en esdeveniments.
  • Combinació de múltiples esdeveniments amb decalatges en el temps per a establir regles d’actuació.
  • Suport addicional a les operacions del personal de manteniment.
  • Gestió 3D-BIM d’Instal·lacions.

 

 • Reaccions automatitzades:
  • Enviar notificacions d’avaries o funcionaments anòmals als equips de manteniment.
  • Reajustar sensibilitats d’equips.
  • Testatge d’equips o iniciar un simulacre o evacuació.
  • Rearmament i volta a la situació d’operació.
  • Mobilitat: clients d’operació per a Tablet o Smartphone.

 

 • Alertes i capacitat de Reacció
  • Confirmació y consciència de la situació (mapes, cambres, portes).
  • El sistema guiarà als operadors (procediment operatiu estàndard – Estàndard Operating Procedure – SOP).
  • Interface d’usuari amigable, fins i tot amb entorn Client.
  • Automatització basada en els esdeveniments rebuts en els sistemes de detecció, o lectures de pressió en la instal·lació.

 

 • Auditar:
  • Informes programats o sota demanda.
  • Permet revisar i millorar els procediments.
  • Exportar els vídeos, programacions, mapes, llistats d’esdeveniments o resta d’informació relacionats amb l’operació o l’alarma.

 

En definitiva, aquests nous serveis aconseguiran acostar l’última tecnologia, com IoT i Intel·ligència Artificial, a l’àmbit de la protecció contra incendis. A imatge del que ha ocorregut en els últims anys en altres àrees de la Seguretat i l’Enginyeria, i és ara quan tots tenim el repte de sumar la protecció contra incendis.