El passat dimarts, 2 de juny, alguns representants del Clúster de Seguretat Contra Incendis van reunir-se amb el Director General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, el Sr. Pere Palacín.

El Sr. Pau Gavarró, president del CLÚSIC, el Sr. Jordi Bolea, vicepresident, i la Sra. Dolors Costa, vocal, van exposar algunes de les problemàtiques del sector. El Sr. Pere Palacín, el Sr. Isidre Masalles, subdirector general de Seguretat Industrial i Esteve Aguilar, responsable de gestió i control del sistema de seguretat industrial de la Subdirecció General de Seguretat Industrial es van mostrar molt interessats en les qüestions tractades i es va establir un seguit de passos per millorar la seguretat en cas d’incendis.