Presencial i videoconferència
El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) i el Clúster de Seguretat contra Incendis organitzen aquest curs adreçat a directors d’obra, encarregats d’obra i caps d’obra, entre d’altres, amb un doble objectiu:
 • Conscienciar de la importància d’un bon control d’instal·lació i execució dels elements i sistemes actius i passius de la seguretat contra incendis.
 • Conèixer els defectes més comuns que succeeixen en el transcurs d’una obra i com evitar-los

Programa

Sessió 1. 

 1. La tramitació administrativa
 2. Introducció (protecció activa + protecció passiva = seguretat contra incendis)
 3. Sistemes de protecció activa contra incendis. Distribució, cobertura i instal·lació de sistemes PCI, documentació necessària.
 4. Normativa de referència (aspectes a tenir en compte): CTE, RSCIEI, RIPCI

Sessió 2.

 1. Sistemes de protecció activa contra incendis. Distribució, cobertura i instal·lació de sistemes PCI, documentació necessària.
 2. Sistemes elèctrics
  • Detecció i alarma d’incendis
  • Control de fums i calor
  • Senyalització luminescent
 3. Sistemes hidràulics
  • Abastament d’aigua
  • Hidrants
  • Boca d’incendis
  • Columna seca
  • Ruixadors
 4. Altres sistemes
 5. Finalització d’obra: documentació
 6. Manteniment

Sessió 3. 

 1. Reacció i resistència
 2. Sistemes de protecció passiva contra incendis. Inici d’obra, documentació a revisar, materials
 3. Millora de la reacció al foc de elements de revestiment o de mobiliari.
  • Productes per a la millora de la reacció al foc de revestiments sòlids
  • Productes per a la millora de la reacció al foc de superfícies tèxtils
  • Productes de millora de reacció i resistència al foc de cables
 4. Protecció d’estructures enfront l’acció del foc.
  • Instal·lació de plaques
  • Aplicació de pintures intumescents
  • Aplicació de morters
  • Instal·lació de planells

Sessió 4. 

 1. Compartimentació de sectors
  • Tancament horitzontals i verticals resistents al foc
  • Conductes de ventilació i extracció de fums
  • Juntes, segellats de passos d’instal·lacions
  • Comportes resistents de ventilació i contenció de fums
  • Reixetes tallafoc
  • Limitació propagació exterior
  • Limitació propagació per façana
 2. Compartimentació de sectors
  • Portes tallafocs i sistemes de compartimentació fixa
  • Sistemes de compartimentació mòbil, altres sistemes de tancament mecànic.
 3. Finalització obra ( segons esquema SP 136 )
  • Acta entrega
  • Certificat aplicació SP 136
 4. Manteniment  (segons esquema SP 136 )
Impartit per:

David Jiménez, Cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN

Elías López, president del CLÚSIC i CEO de Prefire

José Casquet, Project Engineer de la División PCI de Prefire

Dolors Costa, tresorera del CLÚSIC, coordinadora del Grup de Treball de Protecció Passiva i directora tècnica de Plasfoc

Dates i horaris

Durada: 16 hores lectives

Dies: 9, 10, 15 i 17 de juny de 2020
De 16.30 a 20.30 h.

Lloc:

En línia

Preu i inscripció:

Preu col·legiats, pre-col·legiats i socis del CLÚSIC (en línia): 200,00 €

Altres (en línia): 275,00 €

Més informació i inscripcions aquí: inscripció

Els associats del Clúster de Seguretat contra Incendis, se’ls aplicarà el mateix preu d’inscripció que els col·legiats. Per a formalitzar la inscripció és necessari es realitzi com a no col·legiat i  es contacti telefònicament amb el Departament de Formació al 934961420 o bé per correu electrònic a formacio@ebcn.cat.