El passat dijous, 24 d’octubre de 2019, vam celebrar la jornada La seguretat en cas d’incendi a la Indústria Química. La jornada, organitzada conjuntament pel Clúster de Seguretat Contra Incendis, l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Bombers de la Generalitat de Catalunya i Parcs Químics de Seguretat va resultar un èxit tant pel gran nombre d’assistents com pel contingut de les ponències i el debat posterior.

La jornada va començar amb la benvinguda dels representants de les entitats organitzadores, en aquest sentit vam poder escoltar a Albert Ventosa cap de la Regió d’Emergències de Tarragona de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior; Elías López, president del Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya (CLÚSIC); Juan Pedro Díaz, gerent de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i Àngel Lozano, gerent dels Parcs Químics de Seguretat.

La primera ponència va anar a càrrec de Simeó Farràs que va fer un exhaustiu repàs de la normativa que és d’aplicació a la indústria química i dels principals tràmits que han de realitzar aquesta mena d’establiments.

Seguidament, Jordi Leandro, Emergency Response & Security Manager per Espanya i Portugal de BASF en representació de l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) va explicar com es gestiona la seguretat en una gran empresa del sector. La seguretat del producte, dels processos, del transport són qüestions que han de tenir-se sempre presents. I la preparació per a la resposta a les emergències és fonamental i cal entrenar-la per actuar correctament en cas d’intervenció.

Després d’una temps de descans que vam poder gaudir d’un deliciós brunch, cortesia de l’AEQT i Parcs Químics de Seguretat, va començar la segona part de les ponències.

Fèlix González, cap de la Unitat de Prevenció de la Regió d’Emergències de Tarragona (Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior) va parlar de a prevenció en els establiments industrials. La seva ponència va girar al voltant del RSCIEI (RD 2267/2004) i les novetats que aporta la Guia tècnica d’aplicació del febrer de 2019.

La següent ponència, molt enfocada a les instal·lacions de protecció activa contra incendis, va anar a càrrec d’Elías López, president del Clúster de Seguretat Contra Incendis i CEO del Grup Prefire. El president va posar l’accent als punts més confusos del RIPCI (RD 513/2017). En primer lloc va parlar de les noves instal·lacions i sistemes PCI que contempla. En segon lloc de les noves obligacions de les empreses instal·ladores i a la necessitat de comptar amb operaris qualificats. Les inspeccions periòdiques, el manteniment i la vida útil van ser temes explicats i àmpliament comentats en el debat posterior. Finalment, va recalcar la importància de comptar amb operaris formats i l’obligatorietat que aquests estiguin degudament habilitats per dur a terme les tasques d’instal·lació i manteniment. I va explicar perquè el CLÚSIC és la primera entitat formativa autoritzada per la Subdirecció General de Seguretat Industrial per habilitar operaris en PCI tal i com estableix el RIPCI.

Dolors Costa, tresorera, coordinadora del Grup de Treball de Protecció Passiva del Clúster de Seguretat Contra Incendis i directora tècnica de PLASFOC va fer l’ultima ponència. Va posar de manifest que si les empreses instal·ladores i mantenidores de protecció activa tenen un seguit de dificultats, tal i com va assenyalar Elías López, el sector de la protecció passiva té unes mancances molt més greus i estructurals. Costa explica que des del primer moment en que es va crear el CLÚSIC, aquest ha treballat amb l’Administració catalana per aconseguir la creació d’un registre d’instal·ladors i mantenidors de protecció passiva contra incendis (igual o similar al que sí existeix per a la protecció activa). Malgrat els avenços aconseguits, aquest registre encara no és una realitat. Per això s’ha treballat, des del CLÚSIC i de bracet amb l’Administració, una sèrie d’eines de gran utilitat:

  1. Guia de les bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI). Aplicació, instal·lació i manteniment. Guia reconeguda per Bombers de la Generalitat de Catalunya que explica com s’han de fer les instal·lacions
  2. SP 136 de Bombers que explica com s’han de certificar les instal·lacions.
  3. Guia de manteniment per a la protecció passiva que el CLÚSIC està elaborant i que ben aviat es podrà presentar públicament.

La jornada va acabar amb un debat molt interessant amb els assistents i unes paraules d’agraïment d’Elías López.

En acabar, organitzadors i ponents vam fer un dinar de germanor en el que vam poder explorar noves possibilitats de col·laboració de cara al futur.

A la tarda, i per cortesia d’Àngel Lozano de Parcs Químics de Seguretat, vam poder visitar el Parc Químic Nord on ens van explicar com s’organitzen per fer front a una possible emergència i vam poder visitar les fantàstiques instal·lacions de què disposen.