Ahir, 18 de juny a les 10.00 del matí a la sala de juntes del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, es va reunir l’assemblea del Clúster de Seguretat Contra Incendis en la que es van aprovar per unanimitat tant la memòria d’activitats com la el compte de resultats i el balanç de l’exercici 2014.

L’acte fou presidit pel Sr. Pau Gavarró, president, i conduit pel secretari, el Sr. Manel Martín; també el Sr. Elías López, tresorer va fer una explicació del compte de resultats i el balanç.

Aprofitant l’assemblea, la Junta del CLÚSIC va voler avançar alguns dels continguts del Pla estratègic que s’està desenvolupant per tal de fer partícips a totes les empreses. La proposta va ser ben rebuda i es van fer propostes molt interessants que es tindran en compte.

Per últim, donat els cessaments en el càrrec de secretari del Sr. Manel Martín i del Sr. Jordi Bolea en el càrrec de vicepresident; s’aprova per unanimitat el nomenament com a secretari del Sr. Oriol López-Doriga de l’empresa MSConsultors, i el nomenament com a vicepresidenta de la Sra. Mercè Sánchez de l’empresa Rockwool  per al termini pendent fins a l’elecció d’una nova junta.

Tots els assistents agraeixen la dedicació durant aquest temps del secretari i vicepresident sortints i donen la benvinguda i feliciten als entrants.

L’assemblea va acabar a  a les 12.00 amb un cafè i una estona desenfadada a la cafeteria de la primera planta.