Una vegada més, Bombers de la Generalitat de Catalunya ha reconegut una nova publicació del Clúster de Seguretat Contra Incendis com a guia tècnica sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis en el marc de la Llei 3/2010, per Resolució del 30 d’octubre de 2015.

Es tracta de la Guia de manteniment dels sistemes de protecció passiva contra incendis que es va fer pública el passat 3 de novembre i que va reunir en format presencial i telemàtic uns 150 assistents.

A la resolució en què ens informen d’aquest reconeixement es comunica que, havent realitzat la valoració tècnica del document, arriben a la conclusió següent:

“El document anomenat Guia de manteniment dels sistemes de protecció passiva contra incendis permet disposar d’un document pràctic de gestió eficient per a les empreses, que ajuda a establir els paràmetres que garanteixen un correcte manteniment durant tota la vida útil dels sistemes de protecció passiva contra incendis.”

A l’apartat de la web del Departament d’Interior corresponent a les guies tècniques reconegudes i des d’on ara també es pot descarregar el document (enllaç) es defineixen les guies tècniques com a documents de caràcter no obligatori, elaborats o reconeguts pels serveis tècnics de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, l’objecte de les quals és donar criteris interpretatius, aclariments i criteris d’aplicació de la normativa legal i reglamentària, i de les instruccions tècniques complementàries amb relació a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Una vegada més, per tant, el Clúster de Seguretat Contra Incendis agraeix a Bombers de la Generalitat la confiança, el suport i l’empenta per seguir elaborant continguts de consens i qualitat a favor de la seguretat contra incendis del nostre país.

Tanquem carpeta i n’obrim de noves, la col·laboració público-privada, la generositat i la voluntat d’avançar conjuntament reverteixen en eines i propostes de millora per al sector i la societat.

Felicitats al Grup de Treball de Protecció Passiva per una feina magnífica reconeguda institucionalment. I seguim!