Un centenar d’assistents a la primera jornada intercluster del CEEC, el CLÚSIC i ENGINYERS BCN
Més de la meitat dels 25 milions d’habitatges del parc d’immobles a Espanya tenen més de quaranta anys: cal una reforma dels edificis per assolir una eficiència energètica correcta: les façanes són fonamentals per assolir aquest repte.
No podem deixar de banda la seguretat en cas d’incendi en aquesta mena d’intervencions: Torre Grenfell de Londres, Torre del Moro de Milà, Nuevo Hotel i Torre Ámbar de Madrid ens recorden la virulència dels incendis en aquesta mena de sinistres.

El passat dimecres, 20 d’octubre de 2021, el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), el Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLUSIC) i el Col·legi de Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERSBCN) van organitzar la primera jornada intercluster per aprofundir en la temàtica de la rehabilitació d’edificis i el risc d’incendi en façana. Una jornada que va generar gran interès i va acollir un centenar de persones entre assistents presencials i on line.

Marta Martí, gerent d’ENGINYERS BCN; Esther Izquierdo, presidenta del CEEC; i Elías López, president del CLÚSIC, van coincidir en la necessitat i oportunitat de celebrar aquesta mena de jornades per aportar visions transversals i d’ampli abast que ens permetin la presa de decisions i inversions més encertades.

Eficiència energètica i seguretat contra incendis són sectors que han d’anar agafats de la mà. Ambdós es troben intrínsecament lligats a l’edificació. En aquest sentit, l’arribada dels fons europeus que serviran per rehabilitar immobles, molt envellits a l’Estat espanyol, servirà per millorar l’eficiència energètica de mig milió d’habitatges d’aquí al 2023. És imprescindible que aquesta millora dels nostres habitatges redundi també amb una millora de la seguretat contra incendis en les nostres llars.

La intervenció en façanes és clau per a que la confortabilitat i l’estalvi energètic dels nostres edificis millori, tanmateix, les façanes recullen molts dels ingredients (oxigen il·limitat, verticalitat…) per a que els incendis es puguin propagar de manera ràpida i violenta. Cal intervenir energèticament en les façanes, però cal fer-ho garantint la seguretat dels ocupants dels edificis.

Així doncs, la intervenció d’Ainhoa Mata de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) va centrar la seva intervenció en presentar en com es distribuiran els ajuts Next Generation EU a Catalunya i l’Estat espanyol (140.000 milions d’euros a tot l’Estat) i les diverses línies d’ajuts associades a la rehabilitació energètica d’edificis

Soledad Ibáñez de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) va exposar la situació del parc edificatori de Catalunya, tot destacant que el 93% dels edificis a Espanya són anteriors al 2007 (per tant, anteriors al Código Técnico de la Edificación) i, d’aquests, un 56% anteriors a la primera norma tècnica de 1980. Cal una reforma dels edificis per assolir unes qualificacions energètiques més eficients i unes intervencions en seguretat contra incendis més efectives.

Antonio Galan de Kingspan posava el focus d’atenció a la realitat dels incendis que es propaguen per façana, tot posant exemples de l’espectacularitat i perillositat d’aquest tipus de sinistre. La propagació del foc en façana es considera una de les vies de difusió de l’incendi més ràpides en una edificació. Antonio també va mostrar els actuals requisits bàsics normatius de reacció al foc dels sistemes constructius i d’aïllament de les façanes. Aquesta mena d’incendis són molt complexos i  ens cal molta ciència per prendre decisions al respecte sobre quins materials i sistemes són els més adequats per a les nostres edificacions.

En aquest sentit, els resultats dels assajos de reacció al foc ens façana són fonamentals. Salvador Suñol d’Applus+ ens va acostar al gran ventall de normativa d’assaig actualment (12 mètodes d’assaig a Europa) amb grans diferències metodològiques. La intervenció de Mercedes Lago d’Efectis es va enfocar, precisament en el al projecte europeu per harmonitzar els assajos de reacció al foc a gran escala en façana que s’està desenvolupant amb la participació de diversos països europeus i que dotarà d’un marc de treball comú i consensuat.

Per últim, la jornada va acabar amb un torn obert de paraula molt dinàmic, moderat per Gustavo Crespo d’ARCBCN, en que tant els assistents presencials com on line van poder formular les preguntes als ponents.

Com a conclusió de la jornada, podríem afirmar que si som capaços de treballar en conjunt, considerant totes les interaccions, podrem aconseguir uns edificis més segurs, més confortables i energèticament sostenibles. Jornades intercluster com aquesta ens faciliten aquesta tasca. Esperem que sigui la primera de moltes sessions compartides per aprofundir en temàtiques complexes i d’ampli abast.

Podeu tornar a veure la jornada en aquest enllaç: https://youtu.be/ZNgHPLxSKxs