El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, organitza aquest curs bàsic de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Preparació a l’examen oficial que té com objectiu actualitzar i perfeccionar els coneixements en prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Superar aquest curs us permetrà:

  • Desenvolupar l’activitat professional en una Entitat Col·laboradora de l’Administració en matèria de prevenció d’incendis.
  • Presentar-te a l’examen oficial per obtenir la certificació tècnica de Nivell Bàsic expedida per l’ISPC.

Podeu accedir a més informació al següent enllaç: http://www.eic.cat/promocio/FORMACIO/cursos_especialitzacio_SMA_2015_tres.htm