L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) organitza cursos per obtenir la certificació tècnica (nivell bàsic o avançat) en prevenció i seguretat en cas d’incendi.

Amb la qualificació d’apte en els exàmens o els cursos s’obté la certificació tècnica de l’ISPC, amb la qual es pot tramitar a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments:

  • l’habilitació de tècnic/a de nivell bàsic, per a la intervenció en l’àmbit municipal
  • l’habilitació com a tècnic/a de nivell avançat, per a la intervenció administrativa en l’àmbit de la Generalitat

 

Les formacions que s’estan fent per part de l’ISPC en el camp de la seguretat contra incendis obertes a personal no Bomber, la relació de les mateixes la podeu trobar al web:

http://ispc.gencat.cat/ca/formacio/02_escola_bombers_i_prot_civil/cert-tecnica-prevenciodincendis/