eCOB® és el primer estàndard publicat a Espanya obert i de lliure utilització per a tots els agents del sector que permet el desenvolupament d’objectes BIM a qualsevol plataforma de modelat, ja siguin genèrics o de marca comercial.

Així doncs, l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya i el Clúster de Seguretat Contra Incendis han signat un conveni de col·laboració per a la participació del desenvolupament  i difusió de l’estàndard de creació d’objectes BIM eCOB®.

Aquest conveni reforça la posició del CLÚSIC al respecte de la metodologia BIM. En aquest sentit, a data d’avui, es disposa d’un Grup de Treball específic, coordinat per Ferran Bermejo de l’ITeC. Entre els objectius d’aquest Grup de Treball, destaquem el d’oferir als nostres socis un instrument útil en el desenvolupament de les seves biblioteques d’objectes BIM, optimitzant la inversió necessària. El desenvolupament d’objectes BIM és un pas ineludible per a les empreses fabricants de productes per a la construcció, així com per a projectistes, i licitadors públics i privats.

El Grup de Treball BIM pretén analitzar l’entrada al BIM de les empreses fabricants, oferir formació adequada a tots els membres del CLÚSIC (projectistes, fabricants, instal·ladors, mantenidors…) i avançar en l’estandardització dels objectes sota la perspectiva eCOB®.

 

El CLUSIC pretén facilitar als seus associats l’accés al BIM ja que la implantació d’aquesta metodologia està penetrant a totes les capes del sector de la Construcció. És indispensable que les empreses es puguin dotar d’instruments i coneixements que els permetin mantenir la seva presència en un mercat cada cop més digitalitzat, i poder oferir serveis a tota la cadena de valor (projecte, construcció, operació i manteniment) basats en la metodologia BIM.

 
El CLÚSIC pretén facilitar als seus socis l’accés al BIM per a que les empreses associades puguin dotar-se dels instruments i els coneixements que els permetin mantenir la seva presència en un mercat cada cop més digitalitzat.

 

Amb la signatura d’aquest conveni, el CLÚSIC s’incorpora al grup d’entitats i organitzacions del sector de la construcció (https://ecobject.com/ca/ecob/convenis-de-col%c2%b7laboracio/) interessats en establir un estàndard d’informació en els objectes BIM, i que veuen en eCOB® un instrument valuós per aquesta finalitat.

Enllaç a Biblioteca ITeC.   https://metabase.itec.cat/bim/ca/filter