El passat dimarts, 25 d’abril, el Clúster de Seguretat Contra Incendis, juntament amb l’Espai Bombers – Parc de la Prevenció, va organitzar una jornada de matí per analitzar i debatre sobre els principals reptes dels hotels a l’hora de fer front al Risc d’incendi.

A la jornada hi van assistir noranta persones amb perfils diversos: gerents i responsables tècnics d’hotels, enginyeries, tècnics del sector assegurador, bombers, fabricants i distribuïdors de materials i productes contra incendis, etc.

La jornada va començar amb unes paraules de Manel Pardo, director del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de l’Ajuntament de Barcelona que es va mostrar molt satisfet per l’organització de la jornada i l’èxit de la convocatòria.

Seguidament, Pau Gavarró, president del CLÚSIC, va fer un repàs de la nostra trajectòria i dels principals reptes que com a sector volem afrontar en els propers anys. I va recordar que la participació al CLÚSIC està oberta a qualsevol empresa o professional que hi vulgui col·laborar, que vulgui créixer en el sector i que vulgui estar al dia de les principals novetats sectorials. En aquest sentit, va destacar la col·laboració, també, amb altres entitats, com Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona, col·legis professionals, universitats i altres associacions i clústers. El resultat de tot això es fa palès en jornades com aquesta.

La jornada es va dividir en dues parts prou diferenciades: la primera, que intentava definir quina és la problemàtica dels incendis en hotels; i la segona, que pretenia aportar solucions per minimitzar els efectes dels incendis.

Així doncs, Joan Gallart, Sostinspector del Cos de Bombers de la Generalitat i Cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya, va ser el primer en entrar en la temàtica.

En primer lloc, i per anar centrant el tema, va afirmar que “cada 12 dies els Bombers de la Generalitat han de fer una sortida en establiments hotelers”, per tant, és evident que hi ha una problemàtica que cal abordar. Tant és així, que aquest cos de Bombers de la Generalitat ha detectat que els incidents principals estan força acotats i els factors a controlar són, principalment, els següents: SI 1. Limitació de la propagació interior,  SI 3. Evacuació dels ocupants fins a un lloc segur i SI 4. Instal·lacions de detecció, alarma i extinció d’incendis.

Seguidament, Joan Pedreny, Cap de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció de Bombers de Barcelona, va reforçar el plantejament de Gallart presentant dades de les inspeccions fetes durant l’últim any als establiments hotelers de Barcelona. I malgrat que els resultats de les inspeccions no van ser dolents; les principals mancances detectades són les següents: propagació interior i reacció al foc, evacuació dels ocupants i instal·lacions de protecció contra incendis.

Després d’aquests primers plantejaments sobre la realitat dels incendis en hotels, es va passar a fer una anàlisi econòmica de les pèrdues i guanys d’una bona protecció i manteniment.

Rafael Nadal, expert en assegurances i president de la Comissió de Gestió de Riscos del Col·legi d’Enginyers Industrials, va explicar que els incendis i explosions són la segona causa de preocupació per als empresaris i la primer causa (a nivell d’indemnització) de sinistralitat. Per això és important conèixer bé les assegurances per a una bona anàlisi i assessorament; perquè “la millor assegurança és aquella que no s’utilitza”.

Xavier Alcalá, assessor tècnic del Gremi d’Hotels de Barcelona va reflexionar sobre la necessitat d’un bon manteniment, de les revisions periòdiques i de les eines per poder-les dur a terme amb garanties. Finalment, va posar l’accent a les reformes periòdiques dels establiments que no només han de tenir en compte l’estètica, sinó també les instal·lacions, i molt especialment, les que tenen a veure amb la seguretat.

Després d’una estona de descans fent un cafè i conversar amb els ponents i assistents, va començar la segona part de la jornada amb la que es pretenia exposar algunes de les solucions que l’empresa especialitzada en incendis pot oferir.

Així Rubén Martínez, distribuïdor d’Intisi a Espanya, va explicar la importància d’una bona sectorització com a part de la solució ja que és capaç de limitar la propagació del foc, de mantenir les vies d’evacuació segures, de controlar la propagació del gasos i fums calents i de minimitzar l’estrès tèrmic. Seguidament va entrar en detall sobre diferents tipus de sectorització i com s’adeqüen a cada necessitat.

Marc Pérez, director d’Enginyeria de Prefire, va fer una gran aportació sobre la funció dels ruixadors, que estan dissenyats per controlar l’incendi i endarrerir el seu avanç a l’espera de l’arribada dels cossos de Bombers. Va exposar gran varietat de solucions per a gran varietat de situacions i establiments amb particularitats diverses, i va insistir en la necessitat d’una bona instal·lació i manteniment d’aquests per a garantir un bon funcionament.

Jordi Salellas, responsable de projectes de ventilació amb especialitat en túnels i aparcaments de Sodeca, va explicar la importància d’un bon control de fums i va centrar la seva exposició en els edificis de pública concurrència, els atris, els aparcaments, la protecció d’escales,  cuines i sales tècniques. Cada una d’aquestes requereix d’un bon disseny per garantir l’entrada d’aire i la sortida de fums, a més de controlar la temperatura i facilitar les taques d’evacuació.

Va ser Albert Marsé, enginyer comercial de Detnov, qui va exposar com s’han d’instal·lar i mantenir els detectors per tal de garantir les seves prestacions que són les següents: resposta fiable a incendis reals, immunitat absoluta a falses alarmes, opcions de configuració flexibles, mínimes o nul·les molèsties i l’estètica.

Stefano Muttoni, Business developer a Airfire, va qüestionar-se si les campanes de les cuines i els equips de cocció estan protegits adequadament contra incendis i va posar de manifest certa problemàtica, ja que malgrat que les cuines estan obligades a tenir sistemes automàtics d’extinció, es detecta una manca de normativa específica. Per Muttoni, “cal vetllar per la nostra seguretat tant com per la nostra imatge

Xavier Ruiz, coordinador del Grup de Treball d’Espais Bombers, va agrair als ponents el treball realitzat per exposar unes ponències magnífiques i a l’organització i Espai Bombers la bona gestió de l’acte. Per últim va animar a tots els assistents a seguir les activitats del Clúster de Seguretat Contra Incendis tot agraint la seva presència.