El passat dimecres, 16 de novembre, la Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPCPEIS)  va publicar la fitxa 1.20. Guies tècniques reconegudes que indica quines són les guies tècniques no elaborades per Bombers de Barcelona que reconeixen com a vàlides i, per tant, la seva aplicació està en línia amb el criteri tècnic de l’SPCPEIS.

De les set guies reconegudes en aquesta fitxa, sis corresponen a documents publicats pel Clúster de Seguretat Contra Incendis:

  • Guia per a la validació documental contra incendis. Clúster de Seguretat Contra Incendis.
  • Guia de manteniment dels sistemes de protecció passiva contra incendis. Clúster de Seguretat Contra Incendis.
  • Guia de disseny prestacional (PBD) per als sistemes de protecció contra incendis en naus industrials. Clúster de Seguretat Contra Incendis.
  • Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis. Clúster de Seguretat Contra Incendis.
  • Guia per al control de fums en cambres frigorífiques. Clúster de Seguretat Contra Incendis.
  • Guia per al Control de Gruixos de Pintures i Morters. Clúster de Seguretat Contra Incendis.

Celebrem la publicació d’aquesta fitxa, no només pel reconeixement de la feina realitzada en el marc dels grups de treball del CLÚSIC, sinó també perquè torna a demostrar una voluntat dels cossos de Bombers de Catalunya d’unificar al màxim del criteri.

Entre tots els actors implicats (públics i privats) estem aconseguint assentar unes bones bases d’entesa, un llenguatge comú, que ens permet clarificar conceptes i treballar a favor d’un objectiu compartit: millorar la seguretat en cas d’incendi en edificis i establiments.

Mirem enrere i veiem tota la feina feta, que és molta; i mirem endavant i veiem tota la feina que encara està per fer. Els grups de treball del CLÚSIC continuen analitzant problemàtiques i proposant solucions des del consens i el criteri tècnic. Estem treballant en nous documents que, de ben segur, seran d’utilitat. Seguiu-nos i estigueu al dia.