La setmana passada, en el Grup de Treball de Disseny Prestacional del Clúster de Seguretat Contra Incendis, Carles Noguera, cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat ens va explicar algunes modificacions importants dels certificats PBD (disseny basat en prestacions).

A grans trets, una de les modificacions més importants és la inclusió del logotip de Bombers de Barcelona i de l’Ajuntament a tots els certificats PBD. Aquest canvi és molt significatiu ja que implica que a tot Catalunya, els criteris sobre el disseny prestacional són unívocs per tots els cossos de Bombers. Es preveu, per tant, que properament els certificats PBD es podran trobar també a la web de Bombers de Barcelona.

Un altre canvi important és la modificació del Certificat PBD 4. Certificació de verificació de disseny prestacional basat en simulació computacional. Projecte basat en Prestacions (PBD). El nou certificat contempla algunes novetats (en negreta):

“Certifico

  1. Que no tinc cap conflicte d’interès personal o corporatiu en el projecte.
  2. Que he comprovat i valido l’adequació de les hipòtesis d’incendi i/o ocupació, escenaris d’incendi i la metodologia utilitzada.
  3. Que disposo de programari de reconegut prestigi i que he utilitzat la última actualització del programari en el moment de realitzar l’avaluació o verificació complementària.
  4. Que en el procés de revisió de la documentació he comprovat tots les criteris mínims definits al document “Criteris d’avaluació de simulacions computacionals. Simulació d’incendis en edificis. Simulació d’evacuació de persones”, en relació als paràmetres emprats i al correcte procés de simulació d’incendis en edificis, al qual es refereixen les certificacions en el disseny basat en prestacions.
  5. Que valido els resultats obtinguts.”

Per tant, aquest certificat dona un pas més a favor d’una verificació correcta i independent. Des del CLÚSIC celebrem l’aposta dels cossos de Bombers catalans per articular eines que redundin en una millor garantia per part del projectista de les prestacions bàsiques de seguretat d’un nivell equivalent al que s’assoliria mitjançant el compliment de les prescripcions definides a la normativa.

Per la seva banda, el Grup de Treball de Disseny prestacional està treballant en una Guia de validació dels criteris mínims en un disseny basat en prestacions que, de ben segur, serà d’utilitat per assolir un major grau de seguretat dels projectes prestacionals dels nostres edificis i establiments.

Podeu accedir als certificats PBD aquí: enllaç a PBD