Aquest és el segon mòdul del curs dirigit a professionals amb formació i/o experiència prèvia en el camp de la seguretat contra incendis que vulguin iniciar‐se en l’ús del simulador FDS. És important que els alumnes disposin  de coneixements previs sobre el disseny prestacional (o que els hagin adquirit en el mòdul 1. Introducció al disseny PBD)

L’objectiu del curs és introduir a l’alumne en l’ús del simulador FDS i de l’eina Pyrosim (que facilita l’elaboració dels models a simular amb FDS) amb la finalitat d’utilitzar‐los com a eina de treball en l’aplicació del disseny basat en prestacions.

Formulari Inscripció: (https://forms.gle/eQm9bgXk7HygpNMi9)

Places limitades: 20 (Inscripcions a partir del 15 de juliol de 2021)

Programa previst: Flyer Curs_2022_V3_20210720

Més informació: info@clusterincendis.com

Data prevista:10, 11, 17, 18 de febrer de 2022 (30h)

Continguts

MÒDUL 2: SIMULACIÓ D’INCENDIS. FDS I PYROSIM APLICATS AL DISSENY PRESTACIONAL

 • LA SIMULACIÓ D’INCENDIS EN LA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
  • Conceptes claus en la modelització
  • Introducció a la turbulència. Modelització CFD
  • Requeriments de hardware i instal∙lació de programari
 • FIRE DYNAMICS SIMULATOR (FDS)
  • Mallat i Geometria
  • Crear focs, combustibles i estratègies de simulació. Condicions de contorn
  • Outputs principals i altres comandes
  • Smokeview i anàlisi quantitativa dels resultats
  • Tècniques de paral∙lelització i eficiència computacional
 • PYROSIM: INTRODUCCIÓ A L’EINA
  • Generar models, Importar i crear geometries i generar mallats
  • Condicions de contorn
  • Simular casos: incendi, ventilació forçada, detecció, supressió, etc.
  • Post‐procés: controladors, resultats, anàlisi i verificació
 • PYROSIM: APLICACIONS PRÀCTIQUES

Lloc: Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) – Campus Diagonal‐Besòs – Avinguda Eduard Maristany,16. Barcelona

Professors: Eulàlia Planas, Alba Àgueda, Pascale Vacca, Juan José Blond, Jordi Salellas

Matrícula mòdul 2:

Inscripció general: 1.100€ – Inscripció entitats col·laboradores: 900€ – Inscripció associats al CLÚSIC: 750€