Aquest és el tercer mòdul del curs dirigit a professionals amb formació i/o experiència prèvia en el camp de la seguretat contra incendis que vulguin iniciar‐se en l’ús del simuladors d’evacuació més avançats. És important que els alumnes disposin  de coneixements previs sobre el disseny prestacional (o que els hagin adquirit en el mòdul 1. Introducció al disseny PBD).

L’objectiu del curs és introduir a l’alumne en l’ús dels simuladors d’evacuacions així com presentar els principis teòrics del camp del comportament humà i els diferents elements a tenir en compte per simular correctament una evacuació.

Formulari Inscripció: (https://forms.gle/eQm9bgXk7HygpNMi9)

Places limitades: 20 (Inscripcions a partir del 15 de juliol de 2021)

Programa previst: Flyer Curs_2022_V3_20210720

Més informació: info@clusterincendis.com

Data prevista: 31 de març i 1 d’abril de 2022 (15h)

Continguts

MÒDUL 3: SIMULACIÓ D’EVACUACIÓ I COMPORTAMENT HUMÀ EN CAS D’INCENDI

 • BASES DE L’EVACUACIÓ
  • Introducció general al curs
  • Bases del comportament humà davant el foc
  • Simulació d’evacuacions i Performance‐Based Design (PBD)
  • Simulació de la geometria, preevacuació, moviment i fluxos
  • Incertesa en la simulació
  • Verificació i Validació
 • PATHFINDER
  • Introducció al Simulador
  • Crear la geometria i domini
  • Crear Ocupants
  • Analitzar el model d’entrada
  • Simular
  • Outputs. Analitzar resultat
 • CASOS PRÀCTICS I ALTRES SIMULADORS
  • Casos pràctics amb Pathfinder
  • Introducció al simulador Legion i MassMotion
  • Cas pràctic amb MassMotion

Lloc: Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) – Campus Diagonal‐Besòs – Avinguda Eduard Maristany,16. Barcelona

Professors: Enrico Ronchi i Ramon Toldrà

Matrícula mòdul 3:

Inscripció general: 600€ – Inscripció entitats col·laboradores: 500€ – Inscripció associats al CLÚSIC: 450€