El CLUSIC i GRIMEC col·laboren per fer front a l’intrusisme professional en la protecció contra incendis.

“Que el frau no cremi els teus somnis, digues no a l’intrusisme en protecció contra incendis”.

  1. Sol·licita la inscripció al registre industrial
  2. Comprova la vigència del seu certificat de qualitat
  3. Reclama el certificat d’habilitació professional de tots els operaris que treballen a les teves instal·lacions
  4. Comprova que disposa d’un tècnic titulat
  5. Verifica que disposa d’una assegurança de responsabilitat civil professional adequada