El proper 15 de novembre es presenta la Guia de control de gruixos a l’Espai Bombers de Barcelona i es podrà descarregar gratuïtament des de la web del CLÚSIC. Aquesta nova guia del CLÚSIC estableix els requeriments mínims per tal de realitzar el control de gruixos i valorar la conformitat de l’aplicació. Podeu assistir a la jornada de manera presencial o on line.

Data i hora: 15 de novembre a les 12.00 hores
Lloc: Espai Bombers (C/ Lleida, 30 de Barcelona)
Inscripció: https://forms.gle/BZSRgtBrpAVVLYFu8
Programa en pdf: Programa_Control_Gruixos

PROGRAMA

12.00 h. Benvinguda
Sr. Víctor Molinet, cap de la Unitat Normativa i Prestacional de Bombers de Barcelona
Sra. Dolors Costa, coordinadora del Grup de Treball de Protecció Passiva del Clúster de Seguretat Contra Incendis
12.30 h. La importància del control de gruixos i el posicionament de Bombers de Barcelona
Sr. Carlos Chico, Unitat Normativa i Prestacional de l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat de l’SPEIS
13.00 h. La Guia per al control de gruixos de pintures i morters
Sr. Ferran Pérez, coordinador del Subgrup de Treball de Control de gruixos del CLÚSIC.
13.30h. Debat obert
14.00h. Fi

El perquè d’aquesta nova guia

Les inspeccions de control de gruixos de les proteccions ignífugues d’estructures i materials que realitzen les entitats de control redunden en una professionalització del sector i una major garantia pel que fa a la qualitat de les aplicacions. A data d’avui, excepte en algun cas com és el de Barcelona capital i d’altres on aquest tràmit és obligatori per obtenir una llicència d´activitat, aquestes inspeccions es realitzen a petició del client, de la propietat.

El Grup de Treball de Protecció Passiva del Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya (CLÚSIC) va detectar la necessitat d’establir un criteri comú per tal de definir un protocol de com s’efectuen les inspeccions de gruixos de pintures i morters. Per això, es va constituir un Subgrup de Treball ad hoc en què s’hi van integrar representants d’entitats de control i inspecció, empreses aplicadores, fabricants i enginyeries d’activitats.

Així doncs, la nova guia del CLÚSIC estableix els requeriments mínims per tal de realitzar el control de gruixos i valorar la conformitat de l’aplicació.

Per aconseguir-ho, s’han recopilat diferents protocols d’inspecció de gruixos que utilitzen algunes entitats de control i s’han contrastat amb les inquietuds i punts de vista dels aplicadors, dels fabricants, de les enginyeries i Bombers de Barcelona amb l’objectiu de determinar com garantir que l’aplicació de pintures i/o morters ha estat executada correctament. Aquesta posada en comú consensuada ha conduït a un protocol de com realitzar el control de gruixos.

Esperem que la Guia de control de gruixos es converteixi en una eina d’utilitat per als aplicadors, direcció d’obra i entitats de control per tal donar conformitat als requeriments de resistència i reacció al foc i les especificacions del producte o sistema utilitzat.