Amb motiu de la publicació del nou RD 487/2022 de prevenció i control de la legionel·la, el 26 de maig s’ha organitzat una sessió, amb la participació d’AQUA ESPAÑA en la qual s’explicarà com afecta aquest reglament a les instal·lacions contra incendis.

L’Associació Espanyola d’Empreses del Sector de l’Aigua (AQUA ESPAÑA) fa 40 anys que treballa per al progrés tècnic i econòmic del sector de l’aigua, amb un ferm compromís pel compliment de les bones pràctiques professionals en el cicle integral de l’aigua.

La jornada la durà a terme Sergi Martí, referent del sector empresarial a Espanya en la prevenció i el control de la legionel·losi, coordinador de la Comissió Sectorial de Legionel·la d’AQUA ESPAÑA i participant destacat en la redacció de la legislació i normativa tècnica sobre la prevenció i el control de la legionel·losi, que hi ha hagut i existeix a Espanya, en la seva funció de representant empresarial davant l’Administració Pública sanitària i com a membre  dels comitès tècnics de l’Agència Espanyola de Normalització i Estandardització (UNE).

Es tracta d’una jornada exclusiva per a socis del CLÚSIC amb la voluntat d’acompanyar-los a poder oferir al mercat solucions capaces de conciliar amb els requisits de seguretat exigits per la reglamentació vigent.