Cicle d’entrevistes 
Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis

Javier Ferrón

 

En Javier Ferrón és enginyer industrial graduat per la Universitat Politècnica de Catalunya i forma part de l’equip d’enginyeria CFD (Computational Fluid Dynamics) de Soler & Palau Sistemas de Ventilación S.L.U. L’activitat principal de l’empresa és el subministrament de sistemes de ventilació energèticament eficients, fàcils d’instal·lar, confiables i duradors per assegurar la qualitat de l’aire interior de tots els espais que habitem i transitem.

Els grups de treball del Clúster permeten expressar l’opinió de les empreses sobre com creuen que s’haurien de fer les coses al sector i, aquesta col·laboració és la que permet avançar en la implementació de solucions a les carències que presenta la normativa.

 

Parla’ns una mica de tu, qui ets, la teva formació i fites professionals que vulguis destacar.

Em dic Javier Ferrón, soc enginyer industrial graduat per la Universitat Politècnica de Catalunya i formo part de l’equip d’enginyeria CFD (Computational Fluid Dynamics) de Soler & Palau Sistemas de Ventilación S.L.U. des de fa quatre anys. El nostre objectiu com a departament és donar suport amb el dimensionat de sistemes de control de fums mitjançant ventilació mecànica en diferents tipus de recintes, la posterior justificació del sistema de ventilació, que pot anar acompanyada d’una simulació CFD, que garanteixi l’adequat funcionament del sistema de ventilació i l’acompanyament durant la posada en marxa dels equips.

Quina és l’activitat principal de l’entitat en què treballes i què t’agradaria destacar-ne?

L’activitat principal de Soler & Palau Ventilation Group és el subministrament de sistemes de ventilació energèticament eficients, fàcils d’instal·lar, confiables i duradors per assegurar la qualitat de l’aire interior de tots els espais que habitem i transitem. A mi m’agrada destacar-ho des del punt de vista de la seguretat contra incendis: els sistemes de ventilació que subministrem ajuden a donar unes millors condicions a l’interior del recinte per tal de facilitar l’evacuació d’ocupants de forma segura i ajudar als bombers per tal que puguin fer front a un escenari tan advers com és el d’un incendi.

Quins són els objectius empresarials que teniu definits per als pròxims anys?

Proporcionar al mercat productes innovadors que donin solució a les necessitats de ventilació, presents i futures, dissenyats per garantir una òptima qualitat de l’aire interior, facilitant la instal·lació i el manteniment, tot imprimint un estalvi de temps, costs i recursos, i alhora sent energèticament eficients i reciclables per fomentar l’economia circular i reduir la nostra empremta ambiental.

Quant de temps fa que esteu associats al CLÚSIC i a quins grups de treball participes?

Soler & Palau porta associat al CLÚSIC pràcticament des dels seus inicis, el 2014. Per part meva, vaig començar a participar en el grup de treball de prestacional, a meitat del 2022 i, darrerament, m’he incorporat al grup de control de fums.

Què us aporta el CLÚSIC com a empresa? I la vostra empresa al CLÚSIC?

Ens aporta la possibilitat d’interactuar amb altres professionals del sector que tenen una gran experiència en diferents àmbits de la seguretat contra incendis. A més, els grups de treball ens permeten expressar la nostra opinió sobre com creiem que s’haurien de fer les coses al sector i, és aquesta col·laboració la que permet avançar en la implementació de solucions a les carències que presenta la normativa.

On creus que el sector de la seguretat contra incendis té més marge de millora?

D’una banda, en l’àmbit normatiu el sector de la seguretat contra incendis té bastant marge de millora. Amb el pas del temps s’ha anat millorant en aquest aspecte i podem afirmar que els nous edificis cada cop estan millor preparats per fer front als incendis. No obstant això, hi ha una gran quantitat d’edificis antics on les mesures de protecció contra incendis són mínimes o nul·les: la rehabilitació d’edificis en aquest sentit, té molt marge de millora, en termes de seguretat, i s’hauria de promoure la implementació de solucions que compleixin amb les prestacions al foc exigides per l’actual CTE DB SI.

D’altra banda, la digitalització dels sistemes de protecció contra incendis encara té marge de millora, tant a nivell d’implementació com d’innovació, i ens ha d’ajudar a garantir que aquests sistemes siguin cada cop més segurs i eficaços.

Quins creus que són els reptes més importants que el sector de la seguretat contra incendis té al davant.

Crec que un dels reptes més importants és la conscienciació, ja que no se li dona la suficient importància a la seguretat contra incendis fins que no ocorre una desgràcia. Aleshores, és quan tothom es pregunta si els nivells de seguretat contemplats a la normativa són els adequats.

També crec que les noves tecnologies que compten amb bateries de liti portaran nous reptes al sector, els quals suposaran canvis en la forma de fer front als incendis per garantir l’evacuació i la intervenció en condicions segures.