• Version
  • Descarregar 137
  • File Size 1.65 MB
  • File Count 1
  • Create Date 25 març, 2021
  • Last Updated 25 març, 2021

CAT. Guia de disseny prestacional per a sistemes de protecció contra incendis en naus industrials i logístiques

El sector industrial-logístic segueix creixent a tot el món. Davant d'aquesta situació, ens trobem amb noves necessitats i nous reptes: alçades majors, distàncies més grans, grans superfícies de sectors, grans entreplantes ocupades, etc., excepcionalitats que no es poden resoldre amb els plantejaments prescriptius tradicionals i que cal abordar a través de  plantejaments prestacionals sense minvar el grau de seguretat necessari.
El Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLÚSIC), conscient d'aquesta problemàtica, i mitjançant el Grup de Treball de Disseny Prestacional ha desenvolupat una Guia de Disseny Prestacional per a naus industrials i logístiques. Aquesta Guia proposa un plantejament prestacional global mitjançant la definició d'uns objectius i criteris clars a l'hora de treballar en dissenys prestacionals.