El passat divendres, 26 de febrer, els associats al Clúster de Seguretat Contra Incendis es van reunir per tal de decidir les futures línies de treball de l’associació.

Aquesta assemblea, en la que hi van assistir 27 representants de les 47 empreses associades, va servir per deliberar sobre el futur del CLÚSIC en els propers anys i les actuacions que es realitzaran al llarg del 2021.

Així doncs, després de la lectura i aprovació de l’acta anterior, els representants de les empreses associades van acceptar per unanimitat la proposta del Pla estratègic 2021-2025. Elías López, president de l’associació, va ser l’encarregat de presentar la proposta elaborada per la junta, en la que s’estructuraven els vuit objectius del Pla estratègic:

Per assolir aquests objectius, el document s’estructura en 4 eixos estratègics, 15 línies de treball i un bon nombre d’actuacions anuals programades.

 

El pla estratègic del CLÚSIC s’estructura en 4 eixos estratègics, 15 línies de treball i un bon nombre d’actuacions anuals programades.

 

Dolors Costa, tresorera, va explicar la previsió de creixement futur d’acord amb la planificació.

Seguidament, es va deliberar de les actuacions concretes del 2021 : el Pla d’actuació també va ser aprovat per unanimitat de tots els presents.

A banda de les actuacions generals de l’associació que van ser detallades pel president i del pressupost previst que va ser presentat per la tresorera, cada un dels coordinadors dels Grups de treball van explicar les línies de treball i propostes d’actuació per al 2021. Es va poder constatar que aquest 2021, malgrat la situació pandèmica en la que encara estem immersos, es presenta amb moltes activitats i novetats per als nostres associats.

 

Per al 2021 s’estan organitzant moltes activitats i un bon nombre de novetats per als nostres associats.

 

L’assemblea va acabar amb una estona divertida i distesa entre els associats en la que van poder concursar al Joc: Qui és el soci més intuïtiu del CLÚSIC? Amb aquest joc preteníem conèixer-nos una mica millor entre els associats i riure una estona. Creiem que ho vam aconseguir!