Aquest dimecres, 14 de gener de 2015, a les 4 de la tarda es van reunir en assemblea catorze de les dinou empreses associades al Clúster de Seguretat Contra Incendis a la seu del Tecnoespai (C/ Bailèn, 68 de Barcelona).

A l’acte, van actuar com a president, el Sr. Pau Gavarró de PERADEJORDI, com a tresorer, el Sr. Elías López de PREFIRE i, donada l’absència justificada del Sr. Manel Martin d’MSCONSULTORS, secretari, el Sr. Santos Bendicho de SODECA va assumir aquestes funcions. Els interventors de l’acte van ser el Sr. Xavier Fillol de COLT i Llorenç Domingo d’IGNITOR.

Assemblea_CLUSIC_1v2

Pau Gavarró, president del CLÚSIC, va obrir l’acte amb unes paraules d’agraïment a totes les empreses associades i es va congratular del creixement en nombre d’associats, posant de manifest que en menys d’un any (el CLÚSIC es va constituir el 12 de febrer de 2014) el nombre d’empreses associades ha passat de vuit a dinou, cosa que demostra l’interès i la necessitat d’aquesta iniciativa.

L’assemblea tenia l’ordre del dia següent:

1.- Seguiment de l’exercici econòmic del 2014

2.- Presentació de la Memòria d’activitats del 2014

3.- Examen i aprovació, si escau, de la proposta de Pla de Treball per al 2015. Es va aprovar per unanimitat.

4.- Examen i aprovació, si s’escau, del pressupost per al 2015. Es va aprovar per unanimitat.

5.- Torn obert de paraula

Acabada l’assemblea, tots els assistents van gaudir d’un petit refrigeri i van tenir l’oportunitat de fer networking amb les altres entitats associades al CLÚSIC.