La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha concedit el reconeixement del document “Guia de disseny prestacional (PBD) per als sistemes de protecció contra incendis en naus industrials” com a guia tècnica sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis en el marc de la Llei 3/2010, per Resolució del 30 d’octubre de 2015.

La resolució en què ens informen d’aquest reconeixement es fonamenta, entre d’altres, en el fet que:
“El document anomenat “Guia de disseny prestacional (PBD) per als sistemes de protecció contra incendis en naus industrials” constitueix un document vàlid i útil per definir els objectius i criteris per elaborar projectes globals de seguretat en matèria de prevenció d’incendis en nau industrials i logístiques, incidint especialment en la seguretat dels seus ocupants i en la dels equips d’intervenció, i esdevé una eina excel·lent de suport per als agents que intervenen en els processos de l’edificació i de la posada en funcionament d’activitats, des del punt de vista de la garantia de la seguretat en cas d’incendi.”

La Guia de disseny prestacional per a sistemes de protecció contra incendis en naus industrial es pot descarregar també des de la web del Departament d’Interior (accediu-hi aquí)

Les guies tècniques són documents de caràcter no obligatori, elaborats o reconeguts pels serveis tècnics de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, l’objecte de les quals és donar criteris interpretatius, aclariments i criteris d’aplicació de la normativa legal i reglamentària, i de les instruccions tècniques complementàries amb relació a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Aquesta és la tercera Guia elaborada pel CLÚSIC i reconeguda per Bombers, fet que reforça la relació entre ambdues entitats i demostra que la col·laboració público-privada assoleix bons resultats d’una manera àgil i efectiva. Des del CLÚSIC agraïm a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incedis i Salvaments el suport i la confiança.