IGNITOR ens presenta com l’originalitat i els reptes dels decorats dels grans festivals d’estiu comporten importants solucions creatives per tal d’ignifugar aquests materials i dotar-los se la seguretat necessària.


Primavera Sound, Medusa Festival, Tomorrowland, Sónar i un llarg etcètera de macro festivals d’estiu inunden els cartells dels carrers de Catalunya cada primavera.

En aquests festivals, cada cop trobem més superfícies i elements als que se’ls hi demana compliment de normativa en quan a reacció al foc.

Les exigències poden ser el compliment de reacció al foc classe 1 per a elements que pengen ja siguin de tela, cordes, rets, flors artificials etc…

Reacció al foc CS2D0 per a revestiments de tipus: tèxtils, de canyís, grans lones, decoració vegetal artificial ancorada al terra i, fins i tot, figures gegants de diferents materials.

Totes les aplicacions se certifiquen amb la normativa aplicable en cada cas, moltes vegades per assimilació en col·laboració amb els Bombers.

Els reptes són constants perquè tot sovint hi ha un material o revestiment que no ha estat assajat i cal ignifugar-lo i portar-ho a cremar a un Laboratori per tal d’homologar aquella ignifugació. La creativitat dels dissenyadors dels escenaris i espais dels festivals sempre va un pas per endavant i els reptes per ignifugar-ho cada cop són més grans.

Solucionar tots els reptes de ignifugació de materials en aquests festivals internacionals que se celebren sobretot a Barcelona, ens ha permès accedir a altres festivals en diferents parts del món on també s’hi ignifuguen tot tipus de revestiments i materials escènics i de decoració ambiental amb la normativa aplicable a cada país.