Data:16 de març de 2023

Lloc: Parc de Bombers de Zona Franca (Carrer 60, 8, 10, 08040 Barcelona)
Inscripció aquí: https://forms.gle/MAo6hhsZKN3471jf6
Programa: Programa_Activem_la_Passiva23

Aquesta jornada està adreçada a tècnics i projectistes que en el seu dia a dia dissenyen instal·lacions i sistemes de protecció passiva contra incendis per tal que puguin veure en primera persona com funcionen i com actuen quan s’activen.
La jornada, coorganitzada amb Bombers de Barcelona en el marc de l’exposició “Protegir Barcelona. Bombers i prevenció d’incendis, 1833-2022”, serà eminentment pràctica i demostrativa per mostrar com es comporten alguns dels sistemes de
protecció passiva contra incendis.

Programa previst

10.00 h. Benvinguda
Sr. Albert Ventosa, Cap de la Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona
Sra. Mercè Sánchez, coordinadora del Grup de Treball de Protecció Passiva del Clúster de Seguretat Contra Incendis

10.15 h. Eines per a una bona instal·lació i manteniment dels sistemes de protecció passiva
Sra. Mercè Sánchez, coordinadora del Grup de Treball de Protecció Passiva del Clúster de Seguretat Contra Incendis

10.30 h Presentació de casos reals
Sr. Albert Ventosa, Cap de la Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona
Sr. Carles Noguera, Cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

11.00 h. Pausa – cafè

11.30 h. Demostració pràctica per cortesia de ALFATORRES, APPLUS+, IGNITOR, INTISI, PERLITA Y VERMICULITA, PLACO I ROCKWOOL
Comprovarem la reacció i la resistència al foc de les següents mostres: pilar amb pintura, pilar amb morter, pilar de llana de roca, porta tallafocs, cortina tallafocs, pintura intumescent per a fusta i tèxtil, envà amb collarí

14.00 h. Fi de la demostració i comiat

Data:16 de març de 2023

Lloc: Parc de Bombers de Zona Franca (Carrer 60, 8, 10, 08040 Barcelona)
Inscripció aquí: https://forms.gle/MAo6hhsZKN3471jf6
Programa: Programa_Activem_la_Passiva23