Prefire ens ofereix un interessant article sobre una nova norma en sectorització.

El DB-SI amb comentaris del Ministeri de Foment (versió Desembre de 2014) estableix que:

Prestacions dels elements amb funció compartimentadora

Quan es tracti d’un element separador (horitzontal o vertical) respecte del qual, en cas d’incendi, no es prevegi la proximitat a la cara no exposada ni de persones, ni d’elements combustibles, la condició EIT pot considerar coberta per una classificació EWT l’element en qüestió, sent W el símbol indicatiu que la radiació tèrmica emesa per l’element des de la seva cara no exposada es manté dins dels límits acceptables.

L’autoritat competent acceptarà aquesta substitució si es justifica mitjançant documentació tècnica que suposi un informe raonat del canvi. Aquest requisit obeeix al fet que els objectius de protecció al foc “EI” i “EW” tenen matisos clarament diferencials. Pel que els professionals al costat de les autoritats competents recomanem que es porti a terme una estudi raonat de la substitució.

La norma British Standard PAS 121: 2007 fa una interessant esment sobre les conseqüències de la radiació tèrmica sobre el cos de les persones en la seva nota informativa Annex F:

Amb una exposició a la radiació de 4 kW / m2 el cos humà sentirà dolor en la pell en un temps d’exposició entre 15 i 35 segons, i als 100 segons podrien formar-se ampolles.

Amb una radiació de 10 kW / m2 aquests temps es reduiran a 5 segons en l’aparició de dolor a la pell.

Els elements de sectorització d’incendis EW admeten una radiació tèrmica fins 15kW. Estudis Europeus estableixen que quan l’objectiu és protegir les persones la radiació tèrmica no ha d’excedir 3 kW durant els primers 10 minuts i 5kW als 30 minuts.

Aquestes dades ens porten a afirmar que cal ser rigorosos quan es dugui a terme la substitució d’un element compartimentador amb classificació al foc “EI” per un amb classificació al foc “EW”, ja que s’haurà de tenir la certesa absoluta que en els sectors d’incendis no hauran elements combustibles, ni pas de persones.