MSconsultors  és l’enginyeria de seguretat que signa el següent article en què posa de manifest les avantatges dels programes d’evacuació aplicats als plans d’autoprotecció.

************************************************************************************************************************************************************

Actualment, els requisits per realitzar els càlculs de les evacuacions (amplada de portes, passadissos, distància dels recorreguts, número de sortides, etc.) es troben recollits al Codi Tècnic de la Edificació (CTE) en el cas dels edificis, i al Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI), en el cas dels establiments industrials, però no existeix cap normativa específica pels espais oberts. Donades les característiques d’aquests espais, la normativa no sempre aporta solucions adequades; per exemple, presenten limitacions a l’hora de delimitar l’aforament i les capacitats d’evacuació d’aquests espais a l’aire lliure.

Així doncs, els tècnics que realitzen plans d’autoprotecció sovint han de respondre preguntes que actualment no tenen resposta en la normativa, per exemple:

  • Cal limitar l’aforament a la rua del Carnaval de Sitges?
  • Quin és l’aforament dels carrers de les festes de Gràcia a Barcelona?
  • Com preveiem l’evacuació en les festes de la Patum de Berga?

El funcionament dels programes d’evacuació, determinen el comportament i els fluxos  que  tenen lloc en una evacuació, i es basen en la modulació del moviment dels figurants amb algoritmes sobre la força social, tenint en compte paràmetres com l’acceleració, la velocitat desitjada, la direcció desitjada, interacció amb la resta de figurants en funció de l’espai vital, interacció amb els obstacles, etc. Així doncs, podem dir que cada figurant du a terme els següents processos durant tota la duració de la evacuació:

Esquema: Processos dels figurants durant una evacuació

Esquema: Processos dels figurants durant una evacuació

 

Aquests programes ens permeten simular amb rigor sobre paràmetres que trobem a la realitat:

  1. El model pel qual es desplacen els figurants pot ser estrictament idèntic a la realitat a l’acceptar com a bases plànols a escala en format CAD. Aquest fet ens permet reproduir l’espai real en el software. Aquesta base es caracteritzarà amb les escales, rampes, superfícies amb les seves corresponents característiques (pendents, longituds, etc.).
  2. De la mateixa manera que reproduïm, configurem i adaptem l’espai a la realitat, podem definir les característiques que personifiquen als nostres figurants (temps de reacció, tipologia, velocitats, etc.). El fet de programar aquests factors permet deduir uns valors mitjans representatius per aproximar els percentatges de comportament entre el total de la multitud que trobaríem en un situació real: indecisió, seguiment de la multitud, falta de reacció, etc.

Així doncs, amb una base de càlcul molt propera a la realitat i un comportament molt realista dels figurants, podem acabar deduint uns temps d’evacuació molt fidels al que seria una evacuació real.

Aquests programes ens permeten augmentar i disminuir l’aforament de l’emplaçament estudiat, en funció a uns paràmetres propers a la realitat i gràcies a la simulació podem demostrar quin és l’aforament màxim, quina serà la capacitat de les sortides d’evacuació, quines són les vies d’evacuació preferides en funció a la configuració de l’espai i en quin temps poden evacuar tots els assistents.

Degut a la capacitat de recrear la complexitat del comportament humà en situacions d’evacuació d’aquests programes han estat avalats per institucions reconegudes i per exemple actualment el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis de l’Ajuntament de Barcelona, ja fa un temps que està treballant amb aquests simuladors i està posant en pràctica les conclusions dels estudis, amb tot un seguit de mesures com per exemple:

  • Definir un sentit de circulació dels carrers de Gràcia, durant les festes.
  • Definir uns carrers d’entrada i sortida de la Plaça Sant Jaume durant les festes.

Dissortadament, no tots els ajuntaments tenen els recursos per poder endegar projectes d’aquesta magnitud tecnològica, i és on les enginyeries que apostem per les noves tecnologies aplicades al sector de les emergències, hem de donar un cop de mà al sector públic en benefici de la seguretat de tots.

El CLÚSIC és sensible a aquesta necessitat de les empreses més pioneres del sector de la seguretat contra incendis. Per aquest motiu, ha organitzat el Curs de simulació d’evacuació i comportament humà en cas d’incendi, en què es van donar conceptes avançats sobre Pathfinder o Legion (https://clusterincendis.com/curs-simulacio-evacuacions-incendi/). MSconsultors va aprofitar l’ocasió per formar als seus tècnics.