El proper 19 de març a les 16.00 hores, algunes empreses associades al CLÚSIC gaudiran d’una visita a la seu de l’ITeC en la que es presentaran els serveis que l’ITeC pot oferir-los.

L’ITeC té àmplia experiència en el terreny del suport a la innovació i en la certificació de productes i sistemes innovadors, així com dels seus aplicadors. En aquest entorn s’inclou també el marcatge CE dels productes innovadors que no disposen de normes harmonitzades.

Des de fa anys, l’ITeC treballa intensament en l’àmbit de la protecció contra incendis, molt especialment en matèria de protecció passiva. L’institut ha estat membre actiu dels grups de treball de l’EOTA WG 11.01/04 “Productes tallafocs, productes de segellat i productes per la protecció al foc” i WG 11.06/04 “Productes retardants del foc”, en el marc de la Directiva de Productes de la Construcció. L’ITeC manté el seu lligam amb l’EOTA com a Organisme d’Avaluació Tècnica, en el marc del Reglament (UE) Nº 305/2011. Aquesta participació ha estat acompanyada de l’elaboració i emissió de nombroses avaluacions i certificacions en aquesta àrea de productes, tant a nivell europeu com espanyol.

A nivell estatal, l’ITeC ha participat en l’elaboració del protocol de criteris per l’avaluació tècnica de la idoneïtat de sistemes d’extinció automàtica de cuines industrials, en l’àmbit de la protecció activa, en el qual també elabora Documents d’Adequació a l’Ús (DAU). Aquest document d’avaluació emès per l’ITeC, com a organisme autoritzat inscrit en el Registre General del CTE, és l’instrument que aporta coneixement sobre sistemes complexos de protecció activa.