Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu
Novetats reglamentàries europees per al marcatge CE de productes de protecció contra el foc

Novetats reglamentàries europees per al marcatge CE de productes de protecció contra el foc

L’ITeC signa aquest article sobre el marcatge CE en productes contra el foc. ****************************************************** Tal com s’explica a la Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis, elaborada pel[...]

read more

Els morters projectats de protecció passiva contra el foc, una gran ajuda per a edificis en rehabilitació.

Daniel Juscafresa, d’Ignifugacions Generals, ens ofereix aquest interessant article sobre els morters i la seva utilitat en la rehabilitació **************************************************** En l’actualitat, en el mercat existeixen bàsicament dos tipus de morters projectats per a la[...]

read more

Deflectors de vent en airejadors

Linealtec, empresa especialitzada en moviments lineals elèctrics, ens explica què són els deflectors de vent i per a què s’utilitzen. *********************************************   I.  Què són els deflectors de vent en airejadors de fums de coberta?[...]

read more

Metodologia de control de protecció estructural

ADDIENT és una empresa certificadora que està associada al CLÚSIC i  ens ofereix el següent article. ***************************************************** Dins les actuacions de control que pot realitzar una empresa certificadora està el control documental i d’execució de[...]

read more

Sectorització d’incendis amb classificació ” EI ” es pot substituir per classificació ” EW “?

Prefire ens ofereix un interessant article sobre una nova norma en sectorització. El DB-SI amb comentaris del Ministeri de Foment (versió Desembre de 2014) estableix que: Prestacions dels elements amb funció compartimentadora Quan es tracti[...]

read more

Validació de sistemes de ventilació per impuls a aparcaments

Soler i Palau és l’empresa experta d’aquest mes a la web del CLÚSIC i ens ofereixen un complet article sobre la Validació de sistemes de ventilació per impuls. Segons les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació,[...]

read more

Certificació de comportament al foc de productes i elements instal·lats

Comencem l’any amb un article signat pel Sr. Ramon Maria Altisent del Laboratori del Foc de Applus+ LGAI.  El passat dia 3 de novembre del 2015 el CLÚSIC va presentar formalment la guia per a la[...]

read more

Manteniment de portes per a vianants amb funció de protecció contra incendis

Alfatorres presenta aquest interessant article sobre les portes tallafoc. És àmpliament coneguda la importància del manteniment en qualsevol dels nostres àmbits industrials tant des de el punt de vista de la maquinaria fabril com de[...]

read more

El risc d’incendi i els plans d’autoprotecció

Peradejordi ens presenta aquest interessant article sobre el risc d’incendi i els plans d’autoprotecció.   En data 3 de març de 2015 es va publicar el Decret 30/2015, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i[...]

read more

Causes de fallada en assaigs de cortines de foc en testar els criteris d’Integritat (E), Radiació (W) i Aïllament (I)

És el torn de COLT en aquest apartat d’empresa experta i ens parlen de les cortines tallafoc  i els seus assajos. Les cortines de foc són sistemes complexos i no convencionals de protecció contra incendis.[...]

read more