Clúster de Seguretat Contra Incendis
Menu
Sobrepresión de la escalera de acceso a un aparcamiento y sus vestíbulos

Sobrepresión de la escalera de acceso a un aparcamiento y sus vestíbulos

Comencem el febrer amb un informe tècnic de l’empresa Soler i Palau sobre la sobrepressió de l’escala d’accés a un aparcament i els seus vestíbuls.   1. OBJETO DE LA ASESORÍA Determinar el sistema y[...]

read more

Les estructures de fusta, un patrimoni molt nostre que cal preservar

Llorenç Domingo, CEO d’Ignitor, ens reflexiona sobre la necessitat de protegir les estructures de fusta que enriqueixen el patrimoni artístic i cultural del nostre país. Per això ens presenta una solució per preservar-les amb seguretat.[...]

read more

Cerramientos cortafuegos de cintas transportadoras y sistemas de transporte

Xavier Cabello, director tècnic d’AICON SISTEMAS, ens ha fet arribar aquest interessant article sobre tancaments tallafocs de cintes transportadores. *************************************** Hoy día, la industria utiliza sistemas de transporte o cintas transportadoras, para mover mercancía o[...]

read more

Protecció passiva a instal·lacions nuclears . Portes tallafoc.

Encetem l’any amb un article d’Alfa Torres sobre les portes tallafocs en les instal·lacions nuclears i les regulacions particulars que aquestes requereixen.   Les instal·lacions nuclears estan obligades a assolir majors reptes de seguretat que[...]

read more

El marcatge CE de les portes tallafocs

APPLUS+ ens informa en aquest article de la norma EN 16034 publicada el setembre de 2014 que defineix el marcatge CE per a les portes i/o finestres tallafocs. L’article, a banda de ser molt actual,[...]

read more

El control de los humos de incendio en centros comerciales

COLT ens ha preparat un extens i interessant article sobre el control de fums d’incendi en centres comercials. El control de fums no només garanteix el compliment del requisit bàsic de seguretat en cas d’incendi, sinó que[...]

read more

PERADEJORDI ens explica quin és l’escenari futur del sector de la seguretat contra incendis i la influència del disseny prestacional (PBD).

El futur de la seguretat contra incendis ens porta inexorablement a un procés de canvi en el sector i els agents actuants s’han d’adaptar a aquest nou escenari. Intentarem explicar quin és l’estat de la[...]

read more

Protección pasiva en galerías de cables

Dolors Costa Molins, directora tècnica de Plasfoc, S.A escriu aquest article sobre la protecció passiva en galeries de cables, factor de gran importància a l’hora de prevenir, impedir o endarrerir la propagació d’un incendi, al temps[...]

read more

Documentación necesaria para acreditar la validez legal de las cortinas cortafuegos textiles

En aquesta ocasió, Prefire ens explica quina documentació han de tenir les cortines tallafocs per a que siguin aptes per a la seva instal·lació.   Las cortinas cortafuegos son cierres cortafuegos enrollables de tipo textil[...]

read more

La ventilación por impulso en aparcamientos

Santos Bendicho, de l’empresa SODECA, ens ha fet arribar aquest interessant article sobre la ventilació en els aparcaments.   En los últimos años se ha generalizado en España la técnica de ventilación por impulso en[...]

read more