Empresa Experta

El valor del marcat EPD (verd) per als productes d’una empresa

El valor del marcat EPD (verd) per als productes d’una empresa

CISA ens parla de la importància dels perfils ambientals de les empreses i per extensió les certificacions ambientals dels productes. Declaració ambiental de producte. Col·laboració per a la construcció ecològica. Els perfils ambientals de les empreses i per extensió...

Jet fans o Conductes? La resposta: CFD

Jet fans o Conductes? La resposta: CFD

Soler & Palau comparteix aquest cas pràctic d'una comparativa amb simulacions CFD per als diferents possibles sistemes de ventilació en un aparcament. A l'hora de triar el sistema de ventilació per a aparcaments, cal recordar que haurà de funcionar també en cas...

Sortides d’evacuació d’emergència en sistemes de sectorització

Sortides d’evacuació d’emergència en sistemes de sectorització

MECOSA ens parla de les sortides d'evacuació d'emergència i dels requisits que han de complir. Tot edifici ha de comptar amb un sistema de protecció contra incendis que inclogui sistemes tant de protecció activa com de protecció passiva, incloent els últims elements...

Noves obligacions = noves oportunitats del RIPCI: RD 513/2017

Noves obligacions = noves oportunitats del RIPCI: RD 513/2017

MS CONSULTORS  ens fa un repàs a les obligacions que el nou RIPCI requereix a les instal·lacions, a les empreses instal·ladores i mantenidores, i al operaris d'aquestes empreses. Ja fa dos anys de l'entrada en vigor de el nou Reglament d'Instal·lacions de Protecció...

Protecció passiva i el seu manteniment

Protecció passiva i el seu manteniment

PLASFOC ens comenta la importància del manteniment dels sistemes de protecció passiva. Dins de la protecció contra incendis hi ha establerts dos grans blocs, per una banda la protecció passiva i per altra la protecció activa. A grans trets, la protecció passiva...