Bombers de la Generalitat de Catalunya ha reconegut la Guia per al control de fums en cambres frigorífiques com a guia tècnica sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis en el marc de la Llei 3/2010, per Resolució del 30 d’octubre de 2015. Amb aquest nou document, ja són cinc les guies elaborades pel CLÚSIC, totes reconegudes per Bombers.

La Guia es pot descarregar gratuïtament des de la web del CLÚSIC a l’apartat de descàrregues en català i castellà i està tenint molt bona rebuda. El document dona resposta a una de les qüestions pendents del sector de la PCI ja que analitza les diferents situacions que es poden trobar en edificacions amb cambres frigorífiques: característiques constructives, instal·lacions de protecció contra incendi previstes, objectius de disseny, condicions mediambientals, etc.

El proper 29 de març la presentem en una jornada híbrida a ENGINYERS BCN. En aquest enllaç podeu accedir a tota la informació de la jornada.

L’empenta, la confiança i el suport de Bombers de la Generalitat ens animen a seguir elaborant documents de gran necessitat a través del consens i el treball en equip.

A la resolució en què ens informen d’aquest reconeixement es comunica que, havent realitzat la valoració tècnica del document, arriben a la conclusió següent:

El document anomenat “Guia per al control de fums en cambres frigorífiques” constitueix un document vàlid i útil per proposar solucions tècniques per definir els objectius i dissenyar sistemes de control de temperatura i evacuació de fums en establiments que disposin de cambres frigorífiques. El funcionament d’aquests tipus d’establiments pot interaccionar amb les necessitats de disseny dels sistemes de protecció contra incendis, i aquesta guia proposa procediments de disseny per donar respostes tècniques efectives des del punt de vista de la garantia de la seguretat en cas d’incendi.”

A l’apartat de la web del Departament d’Interior corresponent a les guies tècniques reconegudes i des d’on ara també es pot descarregar el document (enllaç) es defineixen les guies tècniques com a documents de caràcter no obligatori, elaborats o reconeguts pels serveis tècnics de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, l’objecte de les quals és donar criteris interpretatius, aclariments i criteris d’aplicació de la normativa legal i reglamentària, i de les instruccions tècniques complementàries amb relació a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Felicitats al Subgrup de Treball de Control de Fums per aquest treball tan necessari.